Konservering av kulturskatter
Många av våra historiska kulturskatter är tillverkade med olika stenmaterial och kan därför stå emot väder och vind i hundratals år utan att förvittra. Men utan Svante Nilssons dagliga gärning som stenkonservator skulle många gamla kulturminnen idag vara förstörda och förlorade för den breda allmänheten. Allt från arkitekturbundna kulturminnen i exempelvis Gamla Stan till statyer och gravmonument med ett kulturellt minnesvärde.
Svante Nilsson tog över Prolithos Stenkonservering AB för 16 år sedan och har sedan dess arbetat i ett relativt smal område. Runt om i Sverige finns endast cirka tio företag som arbetar med stenkonservering på ett eller annat sätt men att konkurrensen är relativt liten beror inte på att marknaden är det, snarare att utbildningen är lång och att hantverket tar tid att lära sig.
- Inget uppdrag är det andra likt och även om jag är utbildad på konservatorskolan i Göteborg och arbetat med konservering i över 20 års tid så krävs det planering, kreativitet och många gånger även improviserade lösningar. Så det krävs ett visst mått av erfarenhet för att göra ett bra arbete, berättar Svante.

Arbetsfältet sträcker sig över ett vitt område där allt från byggnadsutsmyckningar, statyer, portaler, skulpturer och gravstenar ingår. Gravstenar som har kulturminnesvärde har också på senare år blivit något av en nisch för Prolithos Stenkonservering AB, dels på grund av en gedigen erfarenhet på området men även för att man helt enkelt är villig att lägga pengar på konserveringen.
- Jag har arbetat mycket i sydöstra Sverige och då mycket med gamla gravstenar som fallit sönder, bl a på Öland. I samband med detta kan det även bli arbeten på portaler och andra stenobjekt i anslutning till kyrkan, berättar Svante.

Förutom det praktiska arbetet så utför Prolithos Stenkonservering även skadeinventeringar, åtgärdsprogram och kostnadsberäkningar samt ger kunden alltid en omfattande dokumentation på utfört arbete. Att lämna en utförlig dokumentation över hur föremålet konserverats är en ytterst viktig del i arbetet då man som konservator lämnar över stafettpinnen till framtiden och framtida konservatorer.

Prolithos Stenkonservering AB

Bransch:
Konservator

Telefon: 070-523 39 98


Email:
prolithos@bredband.net

Hemsida:
www.prolithos.se

Adress:
Prolithos Stenkonservering AB
Sjöbjörnsvägen 34
11767 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN